Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul


Partener 1: Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul (CCR Sînpaul)

Este o asociație înfiinată în anul 2013 ca și necesitate de a interveni în sprijinul populației vulnerabile și pentru a diminua riscul de excluziune socială din comuna Sînpaul, jud. Mureș. Misiunea CCR Sînpaul este aceea de a promova dialogul social, respectarea valorilor și intereselor civice în procesul de implementare și elaborare a proiectelor și programelor care vizează incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor dezavantajate. CCR Sînpaul a desfășurat, în perioada 2013 – 2015, în parteneriat cu Primăria Comunei Sînpaul, o serie de activitați de voluntariat la nivel local, implicând un număr de 6 voluntari. Principalele activitați derulate au fost: furnizarea de servicii de consiliere în domenii precum educație, social, ocupare și antreprenoriat. De asemenea, a fost realizat un plan de măsuri destinat incluziunii sociale a populației vulnerabile. Totodată, CCR Sînpaul a implementat atât în rândul copiilor și tinerilor cât și în rândul persoanelor vârstnice o serie de campanii privind promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea delincvenței juvenile în școli. CCR Sînpaul a format un grup de voluntari care a participat de nenumărate ori, la ședințele de Consiliu Local, reprezentând o modalitate importantă și eficientă de participare la luarea deciziilor la nivel local și de dezvoltare a comunității prin sporirea capacităților decizionale.