Comunicat de presă LANSARE PROIECT: “Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul, județul Mureș”

În data de 29.03.2018, la sala de conferințe a Primăriei comunei Sînpaul, str. Principală nr. 261A Mureș  a avut loc conferința de lansare a proiectului “Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul, județul Mureș” (Cod SMIS 114864), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020; Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Cod apel: POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunitați în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 15.409.068,62 lei, iar durata acestuia este de 36 luni. Perioada de implementare este cuprinsă între februarie 2018 – ianuarie 2021.

La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor de implementare a proiectului respectiv Primăria comunei Sînpaul, județul Mureș, Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul (CCR Sînpaul), Școala Gimnazială “Dosa Daniel” Valea Izvoarelor, cât și echipa executivă de implementare și reprezentanți ai comunității locale.

Au luat cuvântul primarul comunei Sînpaul Simon István, managerul de proiect Maria Réka Kedei, directorul școlii din Valea Izvoarelor, Kedei Pál-Előd, președintele CCR Sînpaul Bodi Diana. Continuă să citești “Comunicat de presă LANSARE PROIECT: “Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul, județul Mureș””