Școala gimnazială “Dosa Daniel” Valea Izvoarelor


Partener 2: Școala gimnazială “Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

Este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar începând cu anul 2012 până în prezent, unitatea desfășoară activități în domeniul educației, conform prevederilor O.MECTS nr. 6564/2011, completat cu O.MECTS 3283/2012, și are în subordine/coordonare următoarele structuri: grădinița cu program normal, învățământul primar și învățământul gimnazial. Atribuțiile în cadrul proiectului a școlii se vor concentra pe domeniul Educație, domeniul în care avem expertiza necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, având un colectiv de cadre didactice specializate, atât în domeniile de studiu conform programelor școlare elaborate de MECTS, cât și în lucru cu persoanele aparținând grupurilor defavorizate, cunoscând tipul de intervenție de care are nevoie această categorie de populație. De asemenea, unitatea școlară este acreditată A.R.A.C.I.P. ca furnizor de educație pentru nivelul de învățământ preșcolar, primar și gimnazial. În ceea ce privește experiența în domeniul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, de menționat este că, unitatea de învățământ nu a implementat în calitate de solicitant/partener astfel de inițiative însă a sprijinit și facilitat implementarea proiectelor educaționale destinate copiilor care frecventează cursurile școlii și a unitaților din subordine, proiecte implementate de alte entități.