Primăria comunei Sînpaul


Solicitant: Comuna Sînpaul

Unitatea administrativ teritorială de bază înfiinţată în anul 1993 este compusă dintr-un număr de 5 sate componente: satul Sînpaul – reşedinţă de comună, satul Chirileu, Sănmărghita, Dileul Nou și Valea Izvoarelor. Autoritatea administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comuna Sînpaul este Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă. Principalele domenii de competență sunt: dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, elaborare și aprobare a strategiilor de dezvoltare economică, socială și de mediu, furnizează serviciile sociale pentru protecția copilului, familiei și altor grupuri defavorizate și activitați de administrație social-comunitară (educație, sănătate, locuire și ocupare, juridic), funcționând în baza legii 215/2001.

În ceea ce privește experiența în domeniul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, începând din anul 2011 până în prezent, Primăria a derulat proiecte finanțate din Programul Operațional Regional, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală și Pogramul Operațional Sectorial Mediu. De asemenea, au fost derulate și alte proiecte finantațe de Gurvenul României prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, fapt ce demonstrează capacitatea operațională în cadrul proiectului propus.