Prezentare proiect

Titlul proiectului: ”Masuri de optimizare a sistemului de interventie integrata in comuna Sinpaul, judetul Mures”Cod SMIS 2014+: 114864,

Finantat din: Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Componenta 1 – Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360*) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome – Regiuni mai putin dezvoltate.

Durata proiectului: 36 de luni

Perioada de implementare: februarie 2018 – ianuarie 2021

Proiectul a fost depus prin intermediul unui consortiu format din 3 entitati, dupa cum urmeaza:

Solicitant: Primaria Comunei Sinpaul, Mures

Parteneri:

 • Partener 1: Asociatia Centrul Comunitar de Resurse Sinpaul, Mures
 • Partener 2: Scoala Gimnaziala “Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

Obiectivul principal:

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie din comuna Sanpaul, Jud. Mures, prin implementarea unui program de masuri integrate, care sa contribuie la incluziunea sociala si combaterea discriminarii acestora.

Obiective specifice:

 • Obiectivul 1: Dezvoltarea unui program de masuri integrate prin intermediul unui Centru Comunitar de Resurse adresat membrilor localitatii Sanpaul care se confrunta cu un grad ridicat de saracie, in vederea combaterii excluziunii sociale a acestora.
 • Obiectivul 2: Implementarea unui program de sprijin pentru cresterea accesului pe piata muncii si dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv ocuparii pe cont propriu, adresat membrilor localitatii Sanpaul aflati in risc de excluziune sociala.
 • Obiectivul 3: Dezvoltarea unui program educational adresat membrilor localitatii Sanpaul care sa contribuie la cresterea accesului si participarii la educatie de calitate, combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului.
 • Obiectivul 4: Implementarea unui program de imbunatatire a conditiilor de locuit si crestere a calitatii vietii beneficiarilor in risc de excluziune sociala din localitatea Sanpaul

Grupul tinta

 • 1000 persoane (30% persoane de etnie roma) cu domiciliul in Comuna Sanpaul, Jud. Mures (localitate rurala) aflate in risc de saracie si excluziune sociala care vor beneficia de servicii integrate.

Categoriile de persoane incluse in grupul tinta sunt:

 • 700 persoane din randul populatiei majoritare aflate in risc de saracie si excluziune sociala;
 • 300 de persoane din randul populatiei de etnie roma aflate in risc de saracie si excluziune sociala
 • Beneficiari masuri de ocupare – 500 persoane (din care 30% romi) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala
 • Beneficiari de servicii medico-sociale – 1000 persoane (din care, 30% romi) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala
 • Beneficiari de servicii de educatie –  300 persoane (din care, 30% romi) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala.
 • Beneficiari de servicii de locuire –  50 persoane (din care 50% romi) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala.

Principalele activitati ale proiectului

1. Domeniu – Dezvoltarea serviciilor integrate la nivel comunitar

 • Dezvoltarea unui program de servicii integrate prin intermediul Centrului Comunitar de Resurse
 • Dezvoltarea si  implementarea  programului  de  servicii  integrate  (domeniile  medico  –  social, educatie, ocupare, antreprenoriat, locuire, multiculturalism si voluntariat)
 • Dezvoltarea de parteneriate cu factori interesati in vederea implementarii serviciilor integrate

Principalele rezultate:

 • 1 structura modulara amplasata in comunitate cu romi din satul Chirileu;
 • 1 manual de servicii integrate realizat;
 • 2000 de membrii ai comunitatii informati despre serviciile oferite.

2. Domniul – Socio-Medical

 • Crearea cadrului de functionare a programului de asistenta medico-sociala.
 • Implementarea programului de asistenta medicala comunitara
 • Implementarea unui program de furnizare a serviciilor medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor identificate in randul beneficiarilor in vederea imbunatatirii starii de sanatate la nivel
 • Oferirea de suport in procesul de obtinere a adeverintelor medicale necesare participantilor la cursurilor de formare profesionala si la angajare
 • Implementarea unui program de instruire in domeniul sanatatii adaptat copiilor si tinerilor din unitatile de invatamant
 • Realizarea unui ghid de educatie pentru sanatate pentru mama si copil
 • Implementarea unui program de furnizare servicii sociale in randul beneficiarilor (servicii sociale)
 • Oferirea de asistenta juridica la nivelul CCR in vederea obtinerii actelor de identitate (certificate de nastere si CI), actelor de stare civila, acte de proprietate, acte necesare in vederea obtinerii drepturilor de asistenta sociala

Principalele rezultate:

 • 500 persoane participa la campanii de informare, educare, constientizare privind importanta sanatatii;
 • 500 persoane care beneficiaza de consiliere, servicii medicale primare, screening si diagnosticare; medicina muncii
 • 300 persoane beneficiaza de serviciile echipei mobile;
 • 100 persoane referiti catre unitati medicale specializate;
 • 8 campanii de sanatate  privind importanta unui stil de viata sanatos, implementate la nivelul unitatilor de invatamant pentru 200 de copii si tineri;
 • 1 ghid de implementare a activitatilor de asistenta medicala comunitara;
 • 1 ghid de educatie pentru sanatate elaborat si distribuit beneficiarilor proiectului;
 • 300 persoane beneficiare a serviciilor sociale din cadrul Centrului Comunitar de Resurse infiintat;
 • Minim 50 persoane care beneficiaza de consiliere in vederea obtinerii actelor de identitate, stare civila si studii;
 • 100 persoane care beneficiaza de consiliere juridica in domeniul obtinerii actelor de proprietate terenuri/case

3. Domeniul – Educatie

 • Dezvoltarea si implementarea unui program privind cresterea accesului si participarii la educatia timpurie- invatamant anteprescolar (pentru copii sub 3 ani)
 • Dezvoltarea si implementarea unui program privind cresterea accesului si participarii la educatia timpurie – invatamant prescolar (pentru copii, 3 – 6 ani)
 • Dezvoltarea si implementarea unui program privind reducerea parasirii timpurii a scolii
 • Implementarea unui program integrat adresat tinerilor care au abandonat scoala si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie
 • Implementarea unui program de tutorat in vederea cresterii accesului tinerilor la invatamantul superior

Principalele rezultate:

 • 1 Centru de Zi amenajat si dotat;
 • 50  parinti  participanti  la  workshopuri  privind  educatia  educatia  timpurie  –  invatamant anteprescolar;
 • 50 parinti participanti la workshopuri privind educatia educatia timpurie – invatamant prescolar;
 • 40 de femei participante la sesiuni de instruire in domeniul ingrijirii si educarii copiilor de varsta anteprescolara;
 • 40 de copii care participa la sesiuni de acomodare organizate in Centrul de Zi;
 • 2 actiuni de tip gradinita estivala organizate la nivel local;
 • 30 copii care participa la actiunile gradinitei estivale;
 • 50 copii care participa la programul de after – school;
 • 50 copii care beneficiaza de subventii privind reducerea parasirii timpuri a scolii;
 • 1 program de mentorat elaborat;
 • 50 de copii care participa la programul de mentorat;
 • 100 de copiii care participa la programul de educatie interculturala;
 • 1 program tip “A doua sansa” organizat;
 • 40 persoane care participa la programul “A doua sansa”;
 • 1 program de tutorat adresat tinerilor din invatamantul liceal implementat
 • 30 tineri participanti la programul de tutorat si sprijiniti la inscrierea in invatamantul superior.

4. Domeniul – Ocupare

 • Identificarea nevoilor specifice ale beneficiarilor in domeniul ocuparii si stabilirea interventiei in functie de nivelul de educatie
 • Implementarea unor masuri de sprijin pentru identificarea unui loc de munca (informare, consiliere si orientare, mediere, formare profesionala plasare pe piata fortei de munca, programe de evaluare a competentelor)
 • Implementarea unui program de stagii de pregatire profesionala pentru absolventii de invatamant
 • Implementarea unui program de ucenicie la locul de munca

Principalele rezultate:

 • 390 persoane care participa la cursuri de formare profesionala;
 • 100 persoane participante la programul de ucenicie;
 • 10 persoane care participa la stagii de pregatire profesionala pentru absolventii de invatamant superior
 • 125  persoane  (20%  romi)  care  au  un  loc  de  munca,  inclusiv  care  desfasoara  activitati independente la incetarea calitatii de beneficiar.

5. Domeniul – Antreprenoriat

 • Implementarea unui program de sprijin in vederea cresterii potentialului antreprenorial la nivel local
 • Implementarea programului  de  acordare  a  28  subventii/microgranturi  pentru infiintarea  de afaceri, cu aproximativ 25.000 euro/afacere.

Principalele rezultate:

 • 1   program   de   acordare   subventii/subventii/microgranturi   pentru   infiintarea   de   afaceri implementat;
 • 35 aplicatii la programul de acordare a subventilor;
 • 28 planuri de afaceri selectate pentru primire subventiilor/microgranturilor;
 • 28 beneficiari ai programului angajati in cadrul afacerilor noi infiintate.

6. Domeniul – Locuire

 • Evaluarea nevoilor de extindere, consolidare si racordare la utilitati a locuintelor beneficiarilor din grupul tinta
 • Implementarea programului de construire,  extindere, consolidarea   si racordare la utilitati a locuintelor
 • Oferirea de asistenta juridica pentru obtinere acte de proprietate case si terenuri

Principalele rezultate:

 • 1 program de reabilitare realizat de echipa de experti;
 • 40 referate de necesitate intocmite pentru locuinte cu grad ridicat de degradare;
 • 40 locuinte ale beneficiarilor romi si neromi, care beneficiaza de lucrari de reabilitare.

7. Domeniul – Muticulturalism si voluntariat

 • Implementarea  unor   campanii   de   combatere   a   discriminarii,   segregarii   si   promovarii multiculturalismului si egalitatii de sanse
 • Dezvoltarea si implementarea unui program pentru promovarea voluntariatului comunitar

Principalele rezultate:

 • 4 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internationale a Romilor si Ziua Nationala Romaniei;
 • 360 de participanti la evenimentele culturale;
 • 1 program de voluntariat comunitar elaborat in cadrul proiectului;
 • 20 de tineri, care sa participe in programul de voluntariat;1
 • 00 persoane varstnice si 50 copii aflati in risc de excluziune sociala, care primesc suport din partea echipei de voluntari;
 • 10 actiuni de colectare a deseurilor