Comunicat de presă LANSARE PROIECT: “Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul, județul Mureș”

În data de 29.03.2018, la sala de conferințe a Primăriei comunei Sînpaul, str. Principală nr. 261A Mureș  a avut loc conferința de lansare a proiectului “Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul, județul Mureș” (Cod SMIS 114864), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020; Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Cod apel: POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunitați în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 15.409.068,62 lei, iar durata acestuia este de 36 luni. Perioada de implementare este cuprinsă între februarie 2018 – ianuarie 2021.

La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor de implementare a proiectului respectiv Primăria comunei Sînpaul, județul Mureș, Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul (CCR Sînpaul), Școala Gimnazială “Dosa Daniel” Valea Izvoarelor, cât și echipa executivă de implementare și reprezentanți ai comunității locale.

Au luat cuvântul primarul comunei Sînpaul Simon István, managerul de proiect Maria Réka Kedei, directorul școlii din Valea Izvoarelor, Kedei Pál-Előd, președintele CCR Sînpaul Bodi Diana.

Suntem în fața unei provocări unde va trebui să lucrăm nu cu betoane, nu cu asfalt, nu cu cărămidă, ci cu cetățeni din comuna Sînpaul. Lucrând cu oameni, va trebui să avem suflete mai deschise, va trebui să fim aproape de acel om nevoiaș care va trebui integrat în societatea noastră. (…) Prin viitorii investitori care vor construi în comuna Sînpaul se vor crea peste 500 de locuri de muncă, și ne gândim foarte serios cu ajutorul acestui proiect să înființăm o școală profesională tehnică în această comună. Dacă reușim și vom extinde aceste clădiri pe care le avem, sunt sigur că peste doi ani de zile vom discuta că nu sunt de ajuns două, ci că va trebui să deschidem trei școli profesionale în această comună” – Primarul comunei Sînpaul, Simon István.

„Acest proiect câștigat este cea mai mare oportunitate pentru Comuna Sînpaul din ultimii ani. Suntem optimiști că la finalul proiectului vom atinge acele obiective și acele rezultate preconizate care vor aduce în comuna noastră oameni tineri mai educați, mai dezvoltați din toate punctele de vedere. Vreau să îi asigur pe partenerii noștri în acest proiect că partenerul Școala Gimnazială „Dosa Daniel” va depune toate eforturile necesare și are și resursa umană necesară pentru ca cel puțin partea noastră, dar și restul proiectului să aibă rezultate cât mai bune și să fie un câștig pentru toată comuna Sînpaul, pentru toată comunitatea care trăiește în această comună și în satele noastre.” – Directorul școlii din Valea Izvoarelor, Kedei Pál Előd.

„Tema proiectului, respectiv incluziunea socială și combaterea sărăciei, se încadrează în contextul politicilor și documentelor strategice care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate și coeziuni sociale la nivelul Europei. Domeniile de intervenție ale proiectului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din localitatea de intervenție prin implementarea unui program de măsuri integrate, care să contribuie la incluziunea socială și combaterea discriminării, încadrându-se în cerințele obiectivului tematic 9, regăsit în POCU și în alte documente strategice relevante. Cu intervenții integrate planificate în domeniul ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și educației, proiectul va contribui la soluționarea nevoilor specifice ale beneficiarilor și va funcționa ca un mijloc de stimulare a creșterii economice și a coeziunii sociale, contribuind astfel și la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020”. – Președintele CCR Sînpaul, Bodi Diana.

Obiectivul principal:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comuna Sînpaul, Jud. Mureș, prin implementarea unui program de măsuri integrate, care să contribuie la incluziunea sociala și combaterea discriminării acestora.

Principalele rezultate:

Domeniul medico-social

1000 persoane care beneficiază de servicii medico – sociale din care: 500 persoane participă la campanii de informare, educare, conștientizare privind importanța sănătății; 500 persoane care beneficiază de consiliere, servicii medicale primare, screening și diagnosticare; medicina muncii; 300 persoane beneficiază de serviciile echipei mobile; 100 persoane referiți către unitați medicale specializate;

8 campanii de sănătate  privind importanța unui stil de viață sănătos, implementate la nivelul unităților de învățământ pentru 200 de copii și tineri; 1 ghid de implementare a activităților de asistență medicală comunitară; 1 ghid de educație pentru sănătate elaborat și distribuit beneficiarilor proiectului; 300 persoane beneficiare a serviciilor sociale din cadrul Centrului Comunitar de Resurse înființat; Minim 50 persoane care beneficiază de consiliere în vederea obținerii actelor de identitate, stare civilă și studii; 100 persoane care beneficiază de consiliere juridică în domeniul obținerii actelor de proprietate terenuri/case

Domeniul educație

 • 1 Centru de Zi amenajat și dotat;
 • 50 părinți participanți la workshopuri privind educația educația timpurie – învățământ antepreșcolar;
 • 50 părinți participanți la workshopuri privind educația, educatia timpurie – învățământ preșcolar;
 • 40 de femei participante la sesiuni de instruire în domeniul îngrijirii și educării copiilor de vârstă antepreșcolara;
 • 40 de copii care participă la sesiuni de acomodare organizate în Centrul de Zi;
 • 2 acțiuni de tip grădiniță estivală organizate la nivel local;
 • 30 copii care participă la actiunile grădiniței estivale;
 • 50 copii care participă la programul de after – school;
 • 50 copii care beneficiază de subvenții privind reducerea părăsirii timpuri a școlii;
 • 1 program de mentorat elaborat;
 • 50 de copii care participă la programul de mentorat;
 • 100 de copii care participă la programul de educație interculturală;
 • 1 program tip “A doua șansă” organizat;
 • 40 persoane care participă la programul “A doua șansă”;
 • 1 program de tutorat adresat tinerilor din învățământul liceal implementat
 • 30 tineri participanți la programul de tutorat și sprijiniți la înscrierea in învățământul superior.

DOMENIUL OCUPARE

 • 500 persoane (30% romi) care beneficiaza de măsuri de ocupare, după cum urmează:
  • 390 persoane care participă la cursuri de formare profesională;
  • 100 persoane participante la programul de ucenicie;
  • 10 persoane care participă la stagii de pregătire profesională pentru absolvenții de învățământ superior
 • 125 persoane (20% romi) care au un loc de muncă, inclusiv care desfățoară activități independente la încetarea calității de beneficiar.

DOMENIUL ANTREPRENORIAT

 • 1 program de acordare subvenții/ microgranturi pentru înființarea de afaceri implementat;
 • 35 aplicatii la programul de acordare a subventilor;
 • 28 planuri de afaceri selectate pentru primire subvențiilor/microgranturilor;
 • 28 beneficiari ai programului angajați în cadrul afacerilor noi înființate.

DOMENIUL LOCUIRE

 • 1 program de reabilitare realizat de echipa de experți;
 • 40 referate de necesitate întocmite pentru locuinte cu grad ridicat de degradare;
 • 40 locuinte ale beneficiarilor romi și neromi, care beneficiaza de lucrări de reabilitare.

DOMENIUL MULTICULTURALISM SI VOLUNTARIAT

 • 4 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor si Ziua Națională a României;
 • 360 de participanți la evenimentele culturale;
 • 1 program de voluntariat comunitar elaborat în cadrul proiectului;
 • 20 de tineri, care să participe în programul de voluntariat;
 • 100 persoane vârstnice și 50 copii aflați în risc de excluziune socială, care primesc suport din partea echipei de voluntari;
 • 10 actiuni de colectare a deșeurilor

MANAGEMENT

 • 1 conferintă de lansare a proiectului și 1 conferință de diseminare a rezultatelor finale ale proiectului;
 • 12 newslettere de informare și publicitate a proiectului;
 • 1 metodologie de monitorizare și evaluare;
 • 12 rapoarte trimestriale de monitorizare;
 • 3 rapoarte anuale de evaluare;
 • 1 strategie de comunicare și vizibilitate a proiectului.