Anunț selecție voluntari

„Fii Voluntar pentru comunitatea ta!”
,,Dacă dorești binele comunității, implică-te!”

Introducere proiect

 Problemele specifice care justifică necesitatea implementării proiectului „Măsuri de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul – Județul Mureș” pornesc de la constatarea unui nivel de trai scăzut în rândul cetățenilor datorat deprivarii materiale severe cu care aceștia se confruntă. Totodată, lipsa locurilor de muncă și a oportunităților de ocupare, educația precară în rândul membrilor localității, în special în rândul tinerilor romi, lipsa calificărilor profesionale solicitate pe piața forței de muncă, migrația forței de muncă, insecuritatea socială provocată de lipsa veniturilor, deprivarea materială severă a unei părți însemnate din populație, în special în rândul romilor, segregarea rezidențială a membrilor comunității cu romi, condițiile de locuire precare cu care se confruntă un segment important din populație, în special în comunitatea cu romi, reprezintă disparități socio-economice care justifică intervenția. În conformitate cu analiza preliminară realizată la nivel local pentru fundamentarea cererii de finanțare, localitatea Sînpaul (cu satele componente) este o localitate marginalizată, cu populație săracă, cu un nivel redus de educație, cu acces redus la ocupare, lipsită de oportunități în domeniul antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu, cu o infrastructură medico-socială deficitară și condiții de locuit precare.

Astfel, activitățile și obiectivele proiectului se adresează acestor nevoi și contribuie la promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare în rândul beneficiarilor proiectului. Valoarea adăugată a proiectului constă în faptul că metododologia de implementare a proiectului se bazează pe o abordare integrată în vederea îmbunătățirii nivelului de educație, condițiilor de locuit, creșterii capacității de inserție profesională și a accesului pe piața muncii, precum și a accesului la servicii medico-sociale de calitate a membrilor localității Sînpaul, inclusiv romii.Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul -Mureș selectează voluntari în cadrul proiectului „ Măsuri de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul – Jud.Mureș”, număr identificare  POCU/138/4/1/114864

 Criterii de selecţie:

 • Disponibilitatea de a participa la activităţile noastre zinlic (2-4 ore);
 • Dorinţa de implicare în activităţi socio-educaţionale, medico-sociale, dezvoltare comunitara, ocupare, etc;
 • Dorinţa de a învăţa despre managementul ONG-urilor;
 • Cunoştinţe office şi internet;
 • Dorinţa de a urma o carieră în domeniul ONG-urilor;
 • Cunoaşterea unei limbi străine constituie un avantaj .

Oferim:

 • Contract de voluntariat în baza legii 78/2014 (Legea voluntariatului);
 • Oportunităţi de formare ca lider de grup în proiecte;
 • Implicarea în activităţile socio-educaţionale din cadrul Centrului Comunitar de Resurse;
 • Dezvoltarea si participarea la actiuni care vin in sprijinul persoanelor vârstnice, copiilor aflati în situații de risc (actiuni tip BigBrother);
 • Participarea la acțiuni de colectare a deșeurilor din comunitate;
 • Participarea în implementarea campaniilor organizate în comunitate șiîn unitațile de învățământ;
 • Posibilitatea de a participa la cursurile de instruire pentru a oferi sprijin comunității în situații de urgență;
 • Posibilitatea de a lucra într-un mediu prietenos ;
 • Posibilitatea de a urma o carieră în domeniu;

Cum poţi aplica?

Dacă eşti interesat să devi voluntarul nostru, asteptăm CV-ul tău (model Europass) la adresa de e-mail dianagudea@yahoo.com subiect (Vreau sa fiu voluntar), până la data de 05.07.2018

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la tel:  0755688196 (Luni-Vineri, între 10:00 -15:00).